Centrum Weterynaryjne Jacka SzulcaBlog

 • Choroba zwyrodnieniowa zastawki mitralnej - częsty problem kardiologiczny psów


  17/06/2021

  MMVD (ang. myxomatous mitral valve disease) czyli choroba zwyrodnieniowa zastawki dwudzielnej jest najczęściej wystepującą nabytą chorobą serca u psów. Dotyczy głównie starszych psów ras małych, jednak może wystąpić również u psów większych oraz psów w młodym wieku (głównie u niektórych ras predysponowanych, np. Cavalier King Charles Spaniel). Schorzenie polega na pojawieniu się zmian degeneracyjnych zastawki mitralnej, co powoduje jej niedomykalność. Wtórnie do tego może rozwinąć się lewostronna niewydolność serca. Rzadziej zmiany mogą dotyczyć również zastawki trójdzielnej, wtedy zwierzę może rozwinąć prawostronną niewydolność serca.

  Jakie są objawy choroby?

  We wczesnych fazach MMVD może nie być żadnych objawów. Pierwszym zwiastunem problemu jest wysłuchany przez lekarza szmer skurczowy lewostronny podczas badania klinicznego. W przypadku rozwinięcia zastoinowej niewydolności serca najczęstszymi objawami są: duszności, przyspieszone oddechy, nietolerancja wysiłkowa,chudnięcie, czasami omdlenia i kaszel. Jeśli mamy do czynienia z prawostronną niewydolnością może dojść do rozwinięcia się wodobrzusza lub wodopiersia.

  Jak zdiagnozować zwierzę?

  Badaniem z wyboru jest badanie echokardiograficzne (USG serca). Wskazaniami do wykonania badania są:
  • wysłuchany na wizycie szmer sercowy
  • objawy niewydolności serca
  • rasa predysponowana(np. CKCS, jamnik,maltańczyk,yorkshire terrier itp.)
  • podeszły wiek pacjenta

  Do kontroli choroby może być również konieczne wykonywanie dodatkowych badań – EKG, USG płuc, badania krwi, rzadziej badanie rentgenowskie.

  Jak leczyć?

  Leczenie ustala się po wykonaniu badania echokardiograficznego i polega z reguły na przewlekłym podawaniu leków kontrolujących zastoinową niewydolność serca i regularnych kontrolach echokardiograficznych. W przypadku wystąpienia ostrej niewydolności konieczna może być hospitalizacja pacjenta, tlenoterapia, punkcja jamy brzusznej lub klatki piersiowej.
  Leczenie zwykle prowadzi się do końca życia psa.

  Zachęcamy do regularnych badań kardiologicznych – wczesne wykrycie choroby i wprowadzenie leczenia w odpowiednim momencie może przedłużyć życie naszego pupila.

Skontaktuj się z nami

Telefon: 42 715 28 98, 42 716 24 47
Godziny przyjęć: pon-pt: 9:00-20:00, sobota: 9:00-15:00, niedziela: 9:00-13:00