Informacja

 • Każda osoba zainteresowana usługą winna:

  1. prawidłowo wypełnić, podpisać i złożyć osobiście lub przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika w zakładzie leczniczym Oświadczenie mieszkańca miasta Zgierza o posiadaniu psa lub kota poddawanego kastracji/sterylizacji wraz ze znakowaniem poprzez wszczepienie zwierzęciu mikroczipa i wpisanie danych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL i utrzymywaniu go na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  2. przedstawi dokument w celu weryfikacji danych zawartych w ww. oświadczeniu,

  3. udostępnić dane potrzebne do wpisania do ww. bazy,

  4. przedstawić dokument poświadczający szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, dokonane nie wcześniej niż rok przed wykonaniem zabiegu kastracji/sterylizacji,

  5. w przypadku działania przez pełnomocnika właściciela zwierzęcia, wymagane będzie dodatkowo złożenie przez niego pisemnego pełnomocnictwa.

  Uwagi:

  1. zabiegi będą wykonywanie wg kolejności zgłoszeń do czasu osiągnięcia ww. limitów,
  2. zabiegi finansowane są przez Gminę Miasto Zgierz,
  3. Odmówimy wykonania usługi, w przypadku:
  - wystąpienia przeciwwskazań do wykonaniu zabiegu kastracji/sterylizacji lub znakowania, wskazanych przez lekarza weterynarii,
  - jeżeli osoba zgłaszająca odmawia wypełnienia i podpisania formularza, o którym mowa wyżej, bądź nie posiada pisemnego upoważnienia do działania w imieniu właściciela psa,
  - jeżeli nie posiada danych poświadczających wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie (dokonanego nie wcześniej niż rok od daty znakowania zwierzęcia).

  Oświadczenie do pobrania (pdf)

Skontaktuj się z nami

Telefon: 42 715 28 98, 42 716 24 47
Godziny przyjęć: pon-pt: 9:00-20:00, sobota: 9:00-15:00, niedziela: 9:00-13:00